Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Gescheiden riool

Hoe werkt een gescheiden riool?

Het gescheiden riool bestaat uit twee buizenstelsels in de grond, één voor huishoudelijk afvalwater en één voor hemelwater en drainagewater. Het huishoudelijk afvalwater loopt onder vrij verval naar een rioolgemaal, dat het water naar de afvalwaterzuivering pompt. Het hemelwaterriool heeft geen gemaal; het water stroomt via een hemelwateroverlaat in een sloot of plas. Het hemelwaterriool wordt onder gering afschot (hellend) of vlak aangelegd. Er komt geen hemelwater in het afvalwater.

Het verschil tussen een gescheiden riool en een verbeterd gescheiden riool (zie menu links) is dat bij een verbeterd geschieden riool niet al het hemelwater in een sloot of plas geloosd wordt. Bij een regenbui is de ‘first flush’ het meest vervuild en gaat net als het huishoudelijk afvalwater naar de afvalwaterzuivering.

Wat is er voor nodig?

Meestal worden twee kleuren of twee verschillende materialen (PE, pvc, beton, gres of HDPE) gebruikt om beide stelsels van elkaar te onderscheiden. Op straat is het verschil te zien aan de putdeksels. Het systeem is voorzien van putten voor controle en onderhoud.

Waar wordt het toegepast?

Het hemelwaterriool wordt sinds 1990 aangelegd in bijna alle nieuwbouwprojecten. Daarnaast worden verouderde gemengde systemen in de binnenstad omgebouwd tot een gescheiden of verbeterd gescheiden systeem; het zogenaamde afkoppelen.

Hoe gangbaar is het?

In Nederland wordt het gescheiden systeem veel toegepast. Nieuwbouwlocaties als Ypenburg, Leidschenveen, Leidsche Rijn, Nesselanden en IJburg maken er allemaal gebruik van.

Voordelen

  • afvalwaterstromen worden gescheiden: het vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering worden ontlast
  • robuust systeem
  • geringe kans op wateroverlast
  • energiebesparing

Nadelen

  • kans op foutaansluitingen (het per ongeluk aansluiten van huishoudelijk afvalwater)
  • hoge kosten voor aanleg en onderhoud
  • ondergronds veel ruimte nodig

Terug