Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verbeterd gescheiden riool

Hoe werkt een verbeterd gescheiden riool?

Het verbeterd gescheiden riool bestaat uit twee buizensystemen in de grond, één voor huishoudelijk afvalwater en één voor hemelwater en drainagewater. Het huishoudelijk afvalwater gaat naar de afvalwaterzuivering. Van het hemelwater gaat een deel ook naar de afvalwaterzuivering, de rest wordt via een (hemelwater)overstort op een sloot of plas geloosd. De ‘first flush’ bij een regenbui is het meest vervuild en wordt naar de zuivering afgepompt. Dit is in tegenstelling tot een 'gewoon'gescheiden riool waar al het hemelwater op een sloot of plas wordt geloosd.

Wat is er voor nodig?

Twee buizenstelsels, met buizen van pvc, PE, HDPE, gres of beton, onder afschot (schuin aflopend) aangelegd. Vaak wordt met kleur of materiaal de functie van de betreffende buis aangegeven. Beide stelsels zijn voorzien van putten voor inspectie van het systeem. De straatkolken staan in verbinding met het hemelwaterriool, zodat hemelwater in dit riool kan weglopen.

Waar wordt het toegepast?

De eerste rioleringen van dit type werden vooral aangelegd bij nieuwe bedrijventerreinen. Deze terreinen hebben met extra vuil te maken door veel zwaar verkeer en er is vaak een grotere kans op ongelukken met chemische stoffen.

Ook worden (bestaande) gescheiden systemen omgebouwd tot verbeterd gescheiden als er problemen zijn met de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Hoe gangbaar is het?

In Nederland wordt het systeem sinds de jaren negentig op verschillende plekken toegepast, maar vooral op plekken waar de waterkwaliteit een probleem is of kan worden door het afstromen van te veel verontreinigd hemelwater.

Kosten

Voor 400 woningen kost de aanleg 4.700 euro; onderhoudskosten zijn dan ongeveer 3,70 euro per woning per jaar.

Voordelen

  • het vuilwaterriool en de afvalwaterzuivering worden ontlast
  • daardoor minder kans op wateroverlast en waterverontreiniging
  • robuust systeem
  • energiebesparing (door minder pompen en ontlasting van de afvalwaterzuivering)

Nadelen

  • hogere aanleg- en onderhoudskosten
  • ondergronds veel ruimte nodig

Terug