Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Gemengd riool

Hoe werkt een gemengd riool?

Het gemengd riool werkt onder vrij verval. Het systeem zamelt al het water bij elkaar in: huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Bij hevige neerslag raakt het systeem gemakkelijk overbelast. Het teveel aan water wordt samen met afvalwater via de riooloverstorten (een soort ‘ventiel’) op oppervlaktewater geloosd.

Bij een verbeterd gemengd systeem (zie menu links) is extra capaciteit ingebouwd om overstorten van vuil water tijdens hevige neerslag te verminderen.

Wat is er voor nodig?

Een gemengd riool bestaat uit één leidingstelsel, met buizen van beton, gres, PE, HDPE of pvc. Op het diepste punt zit een pomp om het afvalwater naar de zuivering te pompen. Daarnaast heeft het systeem putten en straatkolken voor de inloop van hemelwater en het controleren van het stelsel.

Waar wordt het toegepast?

In stedelijk gebied dat gebouwd is voor 1990.

Hoe gangbaar is het?

Het systeem is in heel Nederland gangbaar. Ruim 50% van de woningen in Nederland is aangesloten op gemengde riolering. Bij vervanging van gemengde riolen vindt de afweging plaats of ombouw naar een gescheiden of verbeterd gescheiden systeem (‘afkoppelen’) mogelijk en gewenst is.

Voordelen:

  • robuust systeem
  • geen foutaansluitingen (het per ongeluk aansluiten van huishoudelijk afvalwater)
  • lage aanlegkosten

Nadelen:

  • hoge onderhoudskosten
  • ondergronds veel ruimte nodig
  • lekkage door verzakkingen en slijtage kan drainerend werken en daardoor schade toebrengen aan de omgeving
  • wateroverlast (met onhygiënische situaties) bij hevige neerslag

Terug