Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Boerderijen

Boerderijen zijn bedrijven in het buitengebied met een agrarische bestemming. Stadsboerderijen en kinderboerderijen vallen hier dus niet onder.

Mogelijkheden

De hoeveelheid afvalwater uit de toiletten op een boerderij is heel klein ten opzichte van de overige afvalwaterstromen, meststromen en ander organisch afval op het bedrijf. Behalve het huishoudelijke afvalwater zijn er ook afval(water)stromen zoals dierlijke mest, oogstresten, maaisel, melkspoelwater (inclusief melkresten, melk met antibiotica etc.), spoelwater van de schoonmaak van vrachtauto’s en landbouwvoertuigen en erfspoelwater. Huishoudelijk afvalwater kan vrij eenvoudig samen met deze afval(water)stromen verwerkt worden. Al zijn er nu nog wettelijke beperkingen die het mengen van mest en afvalstoffen van verschillende herkomst niet toestaan. Bekijk in het menu hiernaast de voorbeelden van deze specifieke oplossingen op de boerderij.

Naast deze specifieke oplossingen zijn dezelfde systemen voor afvalwaterverwerking toepasbaar als bij individuele woningen.

De landbouwsector streeft in het algemeen naar een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering; het benutten van nutriënten en energie en het sluiten van de voedselkringloop passen daar goed in.

Terug