Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Semilla-systeem

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart en geel afvalwater

Hoe werkt de het Semilla-systeem?

Zwart en geel afvalwater worden apart ingezameld. De grovere organische delen worden in een trommelzeef uit het zwarte water verwijderd. Daarna wordt het organisch materiaal met een persfilter en een zakkenfilter verder ingedikt. Dit organisch materiaal wordt gecomposteerd.

De overgebleven waterige fractie wordt samen met de urine (de geelwaterstroom) in een verdamper geleid. De geconcentreerde waterstroom (concentraat) bevat alle nutriënten en kan als meststof worden gebruikt.

Het water dat na verdamping weer condenseert (condensaat) bevat nog verontreinigingen. Voordat dit kan worden geloosd, moet het nog worden gereinigd. Dit gebeurt in een RO-installatie. Het water kan daarna worden hergebruikt voor toiletspoeling of worden geloosd.

Zie ook dit schema van het Semilla-systeem.

Waar wordt de techniek toegepast?

In de pilot BlueCity in Rotterdam.

Hoe effectief is deze techniek?

Dit wordt nog onderzocht.

Welke stromen komen vrij?

  • Compost
  • Urineconcentraat
  • Gebruikt water
  • Afvalwaterstroom uit RO-installatie.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Zowel de verdamping als de RO kosten veel energie. Hoeveel precies wordt nog onderzocht.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het is een hoogtechnologisch proces en vergt daardoor relatief veel beheer/onderhoud.

Voordelen

  • Winning van grondstoffen (urine, compost)
  • Hergebruik van water
  • Sterk gereduceerde afvalwaterstroom

Nadelen

  • Energieverbruik
  • Groot aantal processtappen
  • Toepasbaarheid compost en urineconcentraat nog onduidelijk

Verdere informatie is te vinden via de website van Semilla.

Terug