Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Pharmalands

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Huishoudelijk afvalwater en ziekenhuisafvalwater.

Hoe werkt het Pharmalands-systeem?

Het afvalwater wordt door verschillende zuiveringsstappen geleid. Bij elk daarvan gelden weer andere condities waaronder de biologische processen optimaal hun werk kunnen doen.

Na een conventioneel verticaal doorstroomd helofytenfilter volgt een horizontaal doorstroomd filter, en tot slot een ondiepe vijver. Daarna wordt het inmiddels schone water geloosd.

Door bacteriële werking en schimmels worden microverontreinigingen (medicijnresten en andere organische verbindingen) uit het afvalwater verwijderd.

Hoe effectief is deze techniek?

Er zijn nog geen onderzoeksresultaten van het Pharmalands-systeem beschikbaar. Over het algemeen geldt dat de macroparameters CZV en BZV normaliter goed worden verwijderd in helofytenfilters. De verwijderingsrendementen van N en P kunnen wisselen. Door de extra zuiveringsstappen in dit systeem zal ook het verwijderingsrendement toenemen. Het is bekend dat helofytenfilters een deel van de microverontreiningen en pathogenen verwijderen (zie het rapport 'Afvalwaterproject Drielanden').

Welke reststromen komen vrij?

Schoon water.

Wat is er nodig aan onderhoud?

De installatie vergt jaarlijks enig beheer en onderhoud.

Voordelen:

  • Maakt gebruik van natuurlijke processen
  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Hoge verwijdering van organische stof, micrverontreinigingen en ziekteverwekkers

Nadelen:

  • Nog niet beproefd

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers:

Zie ook de folder over Pharmalands.

Terug