Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Pharmafilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Ziekenhuisafvalwater.

Hoe werkt het Pharmafiltersysteem?

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare materialen bij de verzorging van de patient. Al het biologisch afbreekbare afval wordt vermalen en samen met het toiletwater ingezameld. Het slib en de waterige fractie worden gescheiden, waarna het slib anaëroob wordt vergist. De waterige fractie wordt in een MBR behandeld. Het effluent hiervan bevat nog microverontgreinigingen. Die worden verwijderd met ozon en actief kool.

De vergisting levert biogas op, dat wordt omgezet in stroom en warmte.

Hoe effectief is deze techniek?

De macroparameters CZV, BZV en N-Kj worden voor meer dan 99% verwijderd. N en P worden op biologische wijze verwijderd tot meer dan 75%. Van de circa 100 in het afvalwater gemeten medicijnen zijn na de zuivering geen sporen meer waarneembaar.

Zie ook het 'Evaluatierapport Pharmafilter'.

Welke reststromen komen vrij?

Schoon water en biogas.

Wat is er nodig aan onderhoud?

De installatie vergt dagelijkse controle en regelmatig bijstellen van alle apparatuur om het biologische proces optimaal te laten verlopen. Daarnaast is periodiek onderhoud van de installatie nodig.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van organische stof
  • Goede verwijdering van nutriënten
  • Energiewinning
  • Economisch haalbaar vanwege logistieke voordelen in ziekenhuis
  • Draagt bij aan infectiepreventie

Nadelen:

  • Vergt profesioneel beheer
  • Hoge investeringskosten
  • Niet geschikt voor kleinschalige toepassingen

Zie voor verdere informatie de website van Pharmafilter.

Terug