Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Samengestelde systemen

Onder samengestelde systemen verstaan we zuiveringsconcepten waarin meerdere technieken in een vast concept op de markt worden aangeboden. Bij dit soort systemen worden meerdere doelstellingen nagestreefd. Vaak worden ze met een merknaam aangeduid.

Terug