Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

ZAWENT

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Huishoudelijk afvalwater.

Hoe werkt het ZAWENT-systeem?

ZAWENT staat voor Zero AfvalWater, Energie- en NutriëntenTerugwinning.

In het ZAWENT-systeem worden aërobe MembraanBioReactors (aMBR) gebruikt om grijs water en effluent uit anaërobe behandeling te zuiveren. Het laatstgenoemde effluent is afkomstig  van zwart water en keukenafval (voedselresten) dat eerst is behandeld volgens het DeSaH-concept.

Dit garandeert al met al afdoende verwijdering van waterverontreinigingen in een decentraal afvalwaterzuiveringssysteem met geringe voetafdruk. Na verdere nabehandeling kan het effluent worden hergebruikt als proceswater.

Onderdeel van ZAWENT is ook warmtewinning uit afvalwater via warmtepompen.

Bovenstaande betreft huishoudelijk afvalwater. De nutriëntenterugwinning die ook wordt genoemd in de afkorting ZAWENT betreft bedrijfsafvalwater en valt dus buiten het bestek van de Saniwijzer.

Hoe effectief is deze techniek?

Deze techniek wordt momenteel onderzocht in het project Nieuwe Dokken Gent.

Welke reststromen komen vrij?

Onder andere schoon water, slib, biogas en warmte.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het is een hoogtechnologisch proces dat navenant veel beheer en onderhoud vergt

Voordelen:

  • energiewinning

Nadelen:

  • vergt professioneel beheer
  • hoge investeringskosten
  • niet geschikt voor kleinschalige toepassingen (minimale schaalomvang ca. 500 personen)

 

Lees ook de korte beschrijving van het systeem.

En zie de website van NEREUS, het overkoepelende project waar ZAWENT onder valt. Hierop vindt u een schematische weergave van het systeem en een filmpje met uitleg.

 

Terug