Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Vacuümriolen

Hoe werkt een vacuümriool?

Afvalwater wordt door middel van onderdruk (vacuüm) door een dunne leiding afgezogen naar een centraal inzamelpunt. Vandaar wordt het onder vrij verval, met een pomp of per tankauto afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het vacuümriool voert alleen huishoudelijk afvalwater af. Voor de afvoer van hemelwater is de capaciteit te klein.

Wat is er voor nodig?

Vacuümsystemen bestaan uit dunne flexibele HDPE-buizen die onder een tandzaagprofiel worden aangelegd. Het vacuüm wordt opgewekt door een (elektrische) vacuümpomp.

Waar wordt het toegepast?

Het vacuümsysteem kan zowel in stedelijk als in buitengebied worden toegepast. Inzameling kan in of buiten de woning plaatsvinden. Dankzij de buigzaamheid van de plastic leidingen is vacuümriolering heel geschikt voor campings, cruiseschepen en vliegtuigen en andere plaatsen waar de ruimte beperkt is.

Hoe gangbaar is het?

In Nederland is een klein aantal vacuümsystemen voor transport buiten de woning in gebruik, vooral in het westen van het land. Vacuüm binnen de woning is in Nederland alleen toegepast in Sneek (in twee wijken met 30 en 250 woningen) en in Deventer (Casa Vita, 38 appartementen). In het buitenland zijn meer voorbeelden. Vacuüm wordt veel toegepast in onder andere Hong-Kong, Venetië en Zweden.

Er zijn verschillende projecten in Nederland waar de aanleg van vacuümriolering wordt voorbereid (Nijkerk, Buiksloterham - Amsterdam). Veelal wordt dit gecombineerd met voedselrestenvermalers en beoogt men via vergisting biogas te winnen.

Onderzoek naar de werking van vacuümsystemen is o.a. gedaan in Noorwegen en Duitsland/Nederland.

Voordelen

  • geconcentreerde inzameling van afvalwater
  • leidingen hoeven niet onder afschot (aflopend) te liggen; dat geeft meer vrijheid bij het aanleggen binnen de woning
  • leidingen zijn minder gevoelig voor verzakkingen en daardoor toepasbaar in zettingsgevoelige gebieden
  • lage aanlegkosten

Nadelen

  • storingsgevoeligheid (een notitie over storingen en hoe deze te voorkomen is opgesteld door HH Rijnland)
  • relatief hoog energieverbruik
  • transport van afvalwater over lange afstanden (meer dan 3-4 km) niet mogelijk

Handboek Vacuümriolering

Op basis van de ervaringen in project Jenfelder Au is een Handboek Vacuümriolering ontwikkeld. Dit wordt geregeld bijgewerkt. De meest recente versie is te downloaden via de website van Hamburg Watercycle (onder de kop 'Der Hamburg Water Cycle in der Jenfelder Au'):

Verdere informatie

Lees meer over vacuümriolen op Wikipedia, een feitenonderzoek van STOWA en de quickscan van MWH.

Terug