Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Druk-vacuüm-compactsysteem (DVC)

Hoe werkt het DVC-systeem?

In een bestaand drukriool worden een vacuümpomp en kleppen aangebracht, zodat het afvalwater niet vanuit alle richtingen naar een centraal punt wordt geperst, maar vanuit het centrale punt wordt aangezogen.

Wat is er voor nodig?

De pompputten van een drukrioolstreng worden vervangen door een afsluiter, het systeem wordt op onderdruk gebracht met een centraal gelegen vacuüminstallatie. De vacuüminstallatie wordt alleen geactiveerd als het waterpeil in één of meerdere putten boven een bepaald niveau komt.

Waar wordt het toegepast?

Het DVC-systeem kan worden toegepast in buitengebieden met drukriolering waar door de vele pompputten en lange lengtes aan drukriolering sprake is van hoge beheers- en onderhoudskosten.

Hoe gangbaar is het?

Het systeem is in ontwikkeling en is nog niet toegepast. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid van het DVC-systeem. Dit wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de theoretische ‘proof of principle’ en optimalisatie van het prototype van de afsluiter. In de vervolgfase wordt het concept in de praktijk getest in de gemeente Veendam.

Voordelen

  • Er zijn minder (storingsgevoelige) pompen nodig
  • Er wordt aanzienlijk bespaard op energiekosten. Dit geldt voor zowel energieverbruik als vastrechtkosten (geen elektriciteitsaansluiting meer nodig bij de putten)
  • Lage aanlegkosten
  • Mogelijkheid tot koppelen aan aanleg glasvezelkabel

Nadelen

  • Er is nog geen ervaring mee

Project

Er is een pilotproject aan de gang. Meer hierover vindt u op deze website onder Projecten. Lees verder het rapport van fase 1 van dit project.

Meer informatie bij Tauw.

Terug