Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Drukriolen

Hoe werkt een drukriool?

Afvalwater wordt door een pomp in de rioolleiding geperst. Iedere woning of verzameling van woningen heeft een eigen pomp. Volgende pompen persen het afvalwater verder naar de rioolwaterzuivering.

Wat is er voor nodig?

Het drukriool hoeft niet onder afschot (‘hellend’) te worden aangelegd. Het afvalwater loopt alleen onder vrij verval vanaf de woning of woningcluster naar de eerste pomp. De leidingen zijn meestal van PE (kunststof).

Waar wordt het toegepast?

Het drukriool wordt hoofdzakelijk in het buitengebied toegepast, waar het vooral wordt gebruikt voor het transport van afvalwater.

Hoe gangbaar is het systeem?

Drukriolering wordt in heel Nederland toegepast. Sinds de jaren tachtig is vrijwel het gehele buitengebied op het riool aangesloten, daarbij is vooral gebruik gemaakt van drukriolering.

Voordelen

  • relatief eenvoudig aan te leggen
  • leidingen hoeven niet onder afschot (aflopend) te liggen

Nadelen

  • door grote afstanden relatief hoog energieverbruik
  • hoge gemiddelde kosten per aansluiting
  • gevoelig voor over-/onderbelasting
  • het systeem is storingsgevoelig
  • aansluiting van hemelwater (regenpijp e.d.) kan het gehele systeem overbelasten
  • luchtinsluiting kan de afvoercapaciteit ernstig doen afnemen
  • niet goed afgestelde pompen kunnen tot hoog energieverbruik en –kosten leiden

Meer weten? Zie het 'Feitenonderzoek mechanische riolering'.

Terug