Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Luchtpersriolering

Hoe werkt een luchtpersriool?

Bij een luchtpersriool wordt het afvalwater met bellen lucht door de leidingen geperst. Iedere aansluiting (van een woning of woningcluster) is voorzien van een pomp.

Wat is er voor nodig?

Een luchtpersriool bestaat uit PE- of pvc-leidingen met een kleine diameter. Het systeem kan zonder afschot worden aangelegd; luchtperspompen verplaatsen het afvalwater.

Waar wordt het toegepast?

Luchtpersriolering wordt alleen in het buitengebied toegepast en is bedoeld voor het transporteren van kleine hoeveelheden afvalwater over langere afstanden. Het systeem wordt zelfstandig toegepast, maar ook vaak gecombineerd met drukpersriolering om daar rotting van water tegen te gaan.

Hoe gangbaar is het?

Nederland heeft maar weinig luchtpersrioleringen. Er is er één in Amsterdam (Zunderdorp) en verder in enkele dorpen, zoals in Elburg en Zwartewaterland.

Voordelen

  • minder H2S–vorming door rotting

Nadelen

  • storingsgevoeligheid
  • wervelingen in leidingen verminderen de capaciteit van de leidingen

Terug