Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Jenfelder Au

Beschrijving

Plaats: Hamburg

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater in combinatie met energiewinning

Schaal: wijk met ruim 2.000 bewoners

Gebruikte technieken:

  • Vacuümriolering
  • Waterbesparende toiletten (o.a. vacuüm)
  • Biogasinstallatie
  • Regenwateropvangbekkens

Toelichting:

In de klimaatneutrale wijk Jenfelder Au wordt gestreefd naar kringloopsluiting op het gebied van water en energie. Hiervoor is het concept Hamburg Water Cycle (HWC) ontwikkeld. De belangrijkste bouwsteen hiervan is de gescheiden behandeling van verschillende soorten afvalwater, de zogenaamde deelstroombehandeling. De verschillende deelstromen zijn: regenwater, toiletwater (zwart water), en afvalwater uit keuken en badkamer (grijs water).

Het zwarte water wordt met vacuümriolering en waterbesparende toiletten geconcentreerd ingezameld. Het wordt - tezamen met gf-afval uit de keuken - door middel van anaërobe vergisting gebruikt voor biogaswinning. Het grijze water wordt strikt gescheiden ingezameld via een vrijvervalriool en decentraal gezuiverd. Verder worden er bekkens voor opvang van regenwater verwerkt in het ontwerp van de wijk.

Er vindt allerlei onderzoek plaats in Jenfelder Au. Het onderzoek is gericht op doorontwikkeling van nieuwe sanitatietechnieken en op het thema 'de energie-efficiënte stad'. Het uiteindelijke doel is toepassing van dezelfde soort concepten in andere woonwijken.

Meer informatie:

Op basis van de ervaringen in Jenfelder Au is een Handboek Vacuümriolering ontwikkeld. Dit wordt geregeld bijgewerkt. De meest recente versie is te downloaden via de website van Hamburg Watercycle (onder de kop 'Der Hamburg Water Cycle in der Jenfelder Au'):

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug