Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Mechanische riolen

Hoe werkt een mechanisch riool?

Het afvalwater wordt in een put verzameld. Als het waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt, dan zorgt het systeem er automatisch voor dat de put geleegd wordt. Het legen van de put kan op een drietal manieren gebeuren, onder druk, vacuüm of met perslucht. Hierdoor zijn de namen drukriool, vacuümriool en luchtpersriool ontstaan.

Wat is er voor nodig?

Dat verschilt per type mechanisch riool. De leidingen van een drukriool zijn meestal van PE (kunststof). Vacuümsystemen bestaan uit dunne flexibele HDPE-buizen, en een luchtpersriool bestaat uit PE- of pvc-leidingen met een kleine diameter. Verder bestaat een rioolsysteem uit nog veel meer onderdelen, zoals gemalen en bergbezinkvoorzieningen.

Waar wordt het toegepast?

Niet in alle gevallen is een vrijvervalriolering mogelijk of praktisch. In die gevallen wordt vaak mechanische riolering toegepast. Dit is vooral in het buitengebied, om het afvalwater van verspreid liggende percelen naar een rioolwaterzuiveringsinrichting te vervoeren.

Klik voor meer informatie over de verschillende soorten mechanische riolen op het menu links.

Terug