Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Composttoilet

Hoe werkt een composttoilet?

Een composttoilet is een bijzondere vorm van droogtoilet. Er zijn twee typen. Bij het ene dient het toilet alleen als verzamelpunt. Het composteren gebeurt later in de composthoop. Bij het andere type vindt het composteren in het toilet plaats.

Bij beide typen is het mogelijk om urine en fecaliën gescheiden op te vangen. De urine kan worden afgevoerd met buizen met dezelfde kleine diameter als die voor een wasbak of douche. De ontlasting wordt afgedekt met bijvoorbeeld hennep, stro of papier voor absorptie van vocht en het tegengaan van stank en insecten.

Afbeelding - composttoilet // composttoilet.jpg (71 K)

In eenvoudige modellen wordt de compost gemengd met een handaangedreven roermechanisme. Luxere modellen gebruiken elektriciteit (12V of 230V) voor het verdampen van urine, het vermengen van de compost en het laten circuleren van lucht.

Hoeveel water gebruikt het?

Een composttoilet gebruikt geen water.

Waar wordt het toegepast?

Op plekken waar water schaars is of waar geen toegang tot stromend water is. En in gebieden waar het niet toegestaan is om (voorbehandeld) afvalwater te lozen op het oppervlaktewater of in de bodem. Ook in duurzame woningen worden ze toegepast.

Hoe gangbaar is het?

In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada en Scandinavië worden composttoiletten vaak toegepast in afgelegen woningen. In Nederland zijn er niet veel van dit soort toiletten te vinden.

Meer weten?

Veel informatie over het composteren van fecaliën vindt u op de website van Joe Jenkins over Humanure.

Welke merken zijn er op de markt?

Enkele voorbeelden:

Terug