Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Scheidingstoilet

Hoe werkt een scheidingstoilet?

Een scheidingstoilet verzamelt de fecaliën en de urine apart van elkaar. De urine komt in het voorste deel van het toilet en loopt via een urineleiding onder vrij verval weg. De fecaliën komen in het achterste deel en worden met het spoelwater afgevoerd. Beide kunnen daarna in aparte tanks worden opgeslagen of via een gescheiden riool verder getransporteerd worden.

Hoeveel water gebruikt het?

Afhankelijk van type en uitvoering gebruikt een scheidingstoilet 6-8 liter water voor het wegspoelen van fecaliën. Een spoelbeurt voor urine vraagt ongeveer 1 liter. 

Sommige toiletten sluiten de urineafvoer bij het spoelen af; de urine wordt daardoor vrijwel onverdund ingezameld en getransporteerd. Bij de meeste toiletten is dit niet zo en wordt de urine 3 tot 9 maal verdund met spoelwater.

Hoe gangbaar is het?

In Scandinavië is een groot aantal urinescheidingstoiletten (duizenden) geinstalleerd. Elders in Europa is het veelal beperkt gebleven tot onderzoeks- en pilotlocaties. In Nederland zijn urinescheidingstoilettengeplaatst in het provinciehuis in Assen, de kantoren van de waterschappen Reest en Wieden en Rijn en IJssel, Hogeschool Windesheim en bij een aantal kleinere projecten.

In o.a. Almere en Amsterdam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van urinescheiding bij nieuwbouwprojecten (Nobelhorst, IJburg)

Welke merken zijn er op de markt?

Op dit moment zijn er eigenlijk geen goede scheidingstoiletten toiletten meer op de internationale markt.

In Zweden zijn nog wel twee typen leverbaar:

Foto - Scheidingstoilet Gustavsberg // scheidingstoilet_gustavsberg.jpg (54 K)
Foto: Gustavsberg urinescheidingstoilet

Terug