Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Toiletten

Voor het inzamelen van zowel urine als fecaliën gebruiken we toiletten. Er bestaan verschillende soorten, met verschillende eigenschappen. Zo gebruiken sommige toiletten meer en andere minder of zelfs geen water. Er zijn toiletten waarin urine en fecaliën van elkaar worden gescheiden, er zijn toiletten waarin de fecaliën worden gecomposteerd, enzovoort.

Meer over al deze mogelijkheden leest u via het menu links.

Terug