Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Luchtperstoilet

Hoe werkt een luchtperstoilet?

Een luchtperstoilet vangt de ontlasting en urine op, die daarna met een klein beetje water en met luchtdruk door de transportleiding wordt geperst. Het toilet bevat een luchtpomp in de spoelbak die, zodra het wc-deksel geheel gesloten is, voor overdruk zorgt. Voor de pomp is een elektrische aansluiting nodig.

Het luchtperstoilet kan op elk vrijvervalriool worden aangesloten.

Hoeveel water gebruikt het luchtperstoilet?

Een luchtperstoilet van Propelair gebruikt ongeveer 1,5 liter water per spoelbeurt.

Waar worden luchtperstoiletten toegepast?

Luchtperstoiletten worden tot nu toe vooral toegepast in kantoren, scholen, restaurants, etc.

Een luchtperstoilet is een goede oplossing als het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk ingezameld moet worden in verband met de verwerking.

Verder hebben luchtperstoiletten een dunne flexibele afvoerleiding. Ze kunnen daarom gemakkelijk op elke plaats in de woning/het gebouw worden geplaatst.

Hoe gangbaar is het?

In Nederland wordt het, voor zover bekend, nog niet toegepast. Vooral in Groot-Brittannië zijn er toepassingen, bijvoorbeeld:

  • Peacock theatre in Londen: 21 units voor 700.000 bezoekers per jaar
  • Princess Alexandra Hospital in Harlow, Essex: 150 units voor een ziekenhuis met 497 bedden
  • Cardiff university in Cardiff, Wales: 40 units voor 32.000 studenten

Voordelen

  • Weinig spoelwater nodig

Nadelen

  • Kan alleen daar waar standleidingen zijn. Zodra afvalwater meer horizontaal getransporteerd moet worden, is additioneel afvalwater uit andere bronnen (spoel- en waswater) nodig om verstopping te voorkomen.

Welke merken zijn er op de markt?

Meer informatie:

Op de website van Propelair (zie boven) vindt u uitgebreide informatie over deze techniek.

Foto - luchtperstoilet propelair // luchtperstoilet_propelair.jpg (13 K)

Foto: luchtperstoilet | Bron: website Propelair

Terug