Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Reverse Osmosis (RO)

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin, geel en grijs water.

Hoe werkt Reverse Osmosis (RO)?

Reverse Osmosis wordt ook wel omgekeerde osmose of hyperfiltratie genoemd. Het is een membraantechnologie waarbij een pomp een drukverschil aanbrengt over een halfdoorlatend membraan. Hierdoor wordt vloeistof door het membraan gedrukt in de omgekeerde richting als bij osmose. Watermoleculen kunnen door het filter, terwijl vervuilingen (zoals medicijnresten, pathogenen en meststoffen) achterblijven. Hierbij komt een stroom gereinigd water vrij, en een geconcentreerde stroom met verontreinigingen. Eventueel kan het proces meerdere malen worden herhaald.

Voorafgaand aan RO is eerst een goede voorbehandeling van het afvalwater nodig, bijvoorbeeld door middel van oxidatie, bezinking, een ionenwisselaar en andere soorten filters.

Hoe effectief is deze techniek?

De gereinigde waterstroom is over het algemeen van een loosbare kwaliteit. De geconcentreerde afvalwaterstroom zal nog op een andere manier moeten verwerkt.

RO wordt – onder andere in combinatie met keramische UF-membranen – toegepast en verder onderzocht in een tweetal projecten onder de I-QUA-paraplu: Carwash Gilze en Gust’Eaux.

Welke reststromen komen vrij?

Schoon water en geconcentreerd afvalwater.

Waar/wanneer kunnen we RO toepassen?

RO levert relatief schoon water en kan daar worden toegepast waar schoon water kan worden (her)gebruikt. Bijvoorbeeld in tijden van droogte voor het aanvullen van het watersysteem. De reststroom van geconcentreerd afvalwater behoeft nog een nabehandeling. Geconcentreerd afvalwater leent zich beter voor de herwinning van energie en grondstoffen dan sterk verdund afvalwater. In die zin is RO een voorbehandeling voor een efficiënte terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.

In sommige gevallen is er sprake van een hydraulische overbelasting van een drukriool. RO kan ervoor zorgen dat de reguliere afvalwaterstroom zodanig wordt ingedikt dat de hydraulische belasting afneemt.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Dit is wisselend en ligt ergens tussen de 1 en 10 kWh per m3. Dit is meer dan bij Forward Osmosis, omdat de benodigde druk moet worden opgebouwd met een pompje. Bij zeer grote installaties kan de energie voor een deel worden teruggewonnen.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het systeem is technologisch hoogwaardig en vergt professioneel beheer en onderhoud. Er is een grote kans op membraanvervuiling, lekkage en andere defecten, dus geregelde controle is belangrijk.

Voordelen:

  • Compact systeem
  • Goede effluentkwaliteit
  • Modulair op te bouwen
  • Beperkt transport van water
  • Maakt lokaal hergebruik van water mogelijk

Nadelen:

  • Vrij veel onderhoud nodig
  • Risico op lekkage

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug