Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Micro- en Ultrafiltratie

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin, geel en grijs water.

Hoe verhouden micro- en ultrafiltratie (MF en UF) zich tot andere filtratietechieken?

Micro- en ultrafiltratie halen grotere deeltjes uit het water zoals bacteriën en eiwitten. Nanofiltratie verwijdert ook chemische verbindingen. Omgekeerde osmose (RO) laat alleen de kleinste moleculen door.

Afbeelding - Micro- en ultrafiltratie schema // micro_en_ultrafiltratie_schema.jpg (52 K)
Afbeelding: Vergelijking filtratietechnieken | Bron: EMIS

Hoe werken micro- en ultrafiltratie?

Beide filtraties werken met fijne zeven (membranen).

Bij zowel micro- als ultrafiltratie is zeefwerking het belangrijkste scheidingsprincipe. (Bij Nanofiltratie spelen ook andere processen een rol). Zeefwerking berust op het verschil tussen de deeltjesgrootte en de poriëndiameter.

Hoe effectief is deze techniek?

Vooral bacteriën, algen, protozoa en zwevende stoffen worden verwijderd.

Welke reststromen komen vrij?

“Gezuiverd” water en een natte slibstroom.

Waar/wanneer kunnen we MF en UF toepassen?

Vooral als voorzuivering om grovere delen uit het afvalwater te verwijderen.

MF wordt ook toegepast in combinatie met een biologische zuivering (zie bij MBR – Membraanbioreactor)

Hoeveel energie kost deze techniek?

Afhankelijk van de grootte van de installatie 0,10 – 0,15 €/m3

Wat is er nodig aan onderhoud?

Er is beperkt onderhoud nodig. Af en toe moet de stroomrichting omgedraaid worden om aangekoekt materiaal te verwijderen.

Voor de chemische reiniging van de MF-installatie zijn hulpstoffen zoals bijvoorbeeld javel, peroxide, zuur en base of detergenten vereist.

Voordelen:

  • Laag energieverbruik
  • Relatief goedkoop

Nadelen:

  • Voor de chemische reiniging zijn hulpstoffen nodig.

Zie de website van het Vlaamse EMIS voor verdere informatie of microfiltratie en ultrafiltratie.

Terug