Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Membraanbioreactor (MBR)

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin en grijs water.

Hoe werkt de MBR?

Een MBR combineert een conventionele biologische zuivering (actief slib) met membraanfiltratie. Een MBR bestaat vaak uit 2 compartimenten. Het afvalwater in het eerste compartiment ondergaat een gewone actiefslibbehandeling. In het tweede compartiment zijn membranen ondergedompeld; hier wordt het slib en ander organisch materiaal door membranen verwijderd. Afhankelijk van de grootte van de poriën van de membranen worden er naast organisch slib ook micro-organismen en zouten verwijderd.

Afbeelding - MBR // mbr.jpg (128 K)

Hoe effectief is deze techniek?

Het zuiveringsrendement is hoog.

Welke reststromen komen vrij?

Water en slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Veel.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het systeem is technologisch hoogwaardig en vergt professioneel beheer en onderhoud.

Voordelen:

  • Compact systeem
  • Goede effluentkwaliteit
  • Bestand tegen hoge belasting
  • Hoge afbraaksnelheid

Nadelen:

  • Veel energie nodig voor beluchting
  • Regelmatige slibverwijdering nodig
  • De membranen vervuilen gemakkelijk
  • Hoge kostprijs

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud en toepassingsmogelijkheden, alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM en EMIS.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug