Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Carwash Gilze

Beschrijving

Plaats: Buurtschap Nerhoven nabij Gilze

Doelstelling: decentrale zuivering van het afvalwater van een onbemande wasstraat

Onderzoeksperiode: 2019 – 2021

Onderzochte technieken - een fysisch-chemische afvalwaterbehandeling met o.a.:

 • Diverse filters
 • RO (Reverse Osmosis)
 • Filtraatopslag met UV-desinfectie

Beoogde resultaten:

 • Ontlasting van de drukriolering
 • Waterbesparing
 • Productie van water van een kwaliteit die hygiënisch betrouwbaar is (geen legionella) en waarin geen zoutophoping plaatsvindt
 • Hergebruik van water
 • Lozing van resterend water op een natuurlijk watersysteem
 • Energiebesparing

Toelichting:

Het algemene doel van deze pilot was om nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologieën voor het afvalwater van de autowasstraat in Gilze te testen. De pilot is opgezet om het afvalwater lokaal te zuiveren en op te werken naar een kwaliteit waarbij het weer ingezet kon worden als waswater. Zo zou niet alleen een lozing op het persriool sterk verminderen, maar de drinkwatervraag van de Carwash ook worden verlaagd.

Er is een zuiveringsinstallatie gerealiseerd met RO-membranen voorafgegaan door een doeken- en een kaarsenfilter. Op basis van de ervaringen is deze installatie gaandeweg aangepast. Uiteindelijk draaide de technologie naar behoren, maar was er geen tijd en budget meer voor een verdere doorontwikkeling en verbeterslag.

Resultaten:

De pilot heeft aangetoond dat het technologisch mogelijk is om het afvalwater van een Carwash dusdanig te zuiveren dat dit lokaal geloosd kan worden. Ook kan het water worden opgewerkt naar een kwaliteit waarbij het weer ingezet kan worden als waswater. Kanttekening hierbij is wel dat de microbiële kwaliteit nog aandacht behoeft. Uitgebreide informatie over de installatie, het ontwikkelproces het zuiveringsrendement en de kosten is te vinden in de I-QUA eindrapportage (vanaf p. 84).

Vervolg:

Hergebruik van het water is economisch gezien niet interessant gebleken voor zowel de gemeente als de eigenaar van de Carwash. De zuiveringskosten van het water waren voor de eigenaar van de Carwash te hoog. Om deze reden krijgt de pilot geen vervolg.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Gilze-Rijen

Waterschap
 • Ws. Brabantse Delta
Aard van het project
 • Pilot

Terug