Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Carwash Gilze

Beschrijving

Plaats: Buurtschap Nerhoven nabij Gilze

Doelstelling: decentrale zuivering van het afvalwater van een onbemande wasstraat

Onderzoeksperiode: medio 2019 – medio 2020

Onderzochte technieken - een fysisch-chemische afvalwaterbehandeling met o.a.:

  • Trilzeven
  • RO (Reverse Osmosis)

Beoogde resultaten:

  • Ontlasting van de drukriolering
  • Waterbesparing
  • Productie van water van een kwaliteit die hygiënisch betrouwbaar is (geen legionella) en waarin geen zoutophoping plaatsvindt
  • Hergebruik van water
  • Lozing van resterend water op een natuurlijk watersysteem
  • Energiebesparing

Conclusies:

Het project is nog niet zo ver gevorderd dat er al conclusies getrokken kunnen worden.

Vervolg:

De kennis en ervaring die wordt opgedaan, zal worden gebruikt om een afwegingskader op te stellen. Daarin zal worden beschreven hoe de ontwikkelde voorziening ook elders kan worden toegepast. Partijen die na afloop van het project een dergelijke voorziening in het buitengebied willen aanleggen, kunnen daar gebruik van maken.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies zullen vrij beschikbaar gesteld worden, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Gilze-Rijen

Waterschap
  • Ws. Brabantse Delta
Aard van het project
  • Pilot

Terug