Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

I-QUA - Carwash Gilze

Beschrijving

Plaats: Buurtschap Nerhoven nabij Gilze

Doelstelling: decentrale zuivering van het afvalwater van een onbemande wasstraat

Onderzoeksperiode: 2019 – 2021

Onderzochte technieken - een fysisch-chemische afvalwaterbehandeling met o.a.:

  • Trilzeven
  • RO (Reverse Osmosis)

Beoogde resultaten:

  • Ontlasting van de drukriolering
  • Waterbesparing
  • Productie van water van een kwaliteit die hygiënisch betrouwbaar is (geen legionella) en waarin geen zoutophoping plaatsvindt
  • Hergebruik van water
  • Lozing van resterend water op een natuurlijk watersysteem
  • Energiebesparing

Stand van zaken:

Het project is (nog) niet gerealiseerd.

Overige opmerkingen:

Dit pilotproject maakt deel uit van I-QUA, een EU-project gericht op het stimuleren van decentrale afvalwatersystemen in het buitengebied. De resultaten van alle I-QUA-pilots en -studies worden vrij beschikbaar gesteld, zodat overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken.

Gemeente

Gilze-Rijen

Waterschap
  • Ws. Brabantse Delta
Aard van het project
  • Pilot

Terug