Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zandfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs water (zwart water alleen na een goede voorbehandeling)

Hoe werkt een zandfilter?

Een zandfilter is een bak met zand en/of gravel waar afvalwater doorheen stroomt. Door fysische, chemische en biologische processen wordt het afvalwater gezuiverd. Het meest succesvol is het verticaal doorstroomd filter. Om dichtslibben te voorkomen is een voorbezinking nodig.

Afbeelding - zandfilter // zandfilter.jpg (143 K)

Een zandfilter kan een goede nazuivering zijn voor bijvoorbeeld een septic tank.

Hoe effectief is deze techniek?

Organische stof wordt effectief verwijderd (tot 95%). Nitraat voor 30 – 40 %, maar dit kan worden verhoogd door het effluent te laten recirculeren. Een verwijdering tot 95% is dan mogelijk. Fosfaat kan goed worden verwijderd door toevoeging van ijzerhoudend zand. Het water kan worden gebruikt als irrigatiewater.

Hoe veilig is de techniek?

Bij de behandeling van grijs water zijn de risico’s voor de volksgezondheid klein. De in het grijze water aanwezige bacteriën en virussen worden in het filter voor een belangrijk deel verwijderd.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Verwijdering van onkruid en het schoonmaken van de in- en uitlaat.

Voordelen:

  • Goede verwijdering van pathogenen en organische stof.

Nadelen:

  • Alleen geschikt voor huishoudelijk afvalwater na een adequate voorbehandeling.

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Terug