Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Veenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of een lokale zuivering.

Hoe werkt een veenfilter?

Een veenfilter wordt ingezet om hormonen en medicijnresten uit het water te verwijderen. Resten van hormonen en medicijnen worden regelmatig in het oppervlaktewater aangetroffen en zijn schadelijk voor de natuur. Zo kunnen de resten van de anticonceptiepil tot 'vervrouwelijking' van bepaalde vissoorten leiden. Veen zuivert water op onder meer deze schadelijke stoffen.

Hoe effectief is deze techniek?

Met een veenfilter zijn nog geen ervaringen in Nederland.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Waarschijnlijk is dit vergelijkbaar met een helofytenfilter.

Meer weten? TAUW.

Terug