Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zakkenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart en bruin water.

Hoe werkt een zakkenfilter?

Een zakkenfilter is een nieuwe methode voor de voorbehandeling van afvalwater. Er zijn twee methoden, die vooral qua constructie van elkaar verschillen: het 'tweekamerfilter' en het 'tweezakkenfilter'. Het tweekamerfilter bestaat uit twee bakken in een container, die zijn voorzien van geodoek en drainagemateriaal. Het tweezakkenfilter bestaat uit één kamer waarin twee zakken van geodoek hangen. Iedere kamer/zak heeft de capaciteit van één jaar. Als de kamer of de zak vol is wordt de tweede kamer/zak in gebruik genomen.

Afbeelding - zakkenfilter // zakkenfilter.jpg (128 K)

Het afvalwater stroomt direct in het filter; de vaste delen blijven in het filter achter en composteren geleidelijk aan tot humus. Periodiek moet stro worden toegevoegd om de massa voldoende doorlatend te houden. De vloeibare fractie wordt onderin de container verzameld en voor verdere behandeling afgevoerd.

Een zakkenfilter is een goed alternatief voor de voorbehandeling van afvalwater en kan in de plaats komen van een septic tank/bezinkbassin als voorbehandeling van het afvalwater voor een helofytenfilter.

Hoe effectief is deze techniek?

Zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof) worden voor een belangrijk deel verwijderd.

Welke reststromen komen vrij?

Humus, gefilterd afvalwater.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen

Wat is er nodig aan onderhoud?

Wekelijks tot maandelijks moet het filter worden gecontroleerd en eventueel worden voorzien van stro.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Vraagt weinig ruimte, zeker ten opzichte van andere voorbehandelingsmethoden
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Hoge verwijdering van organische zwevend materiaal

Nadelen:

  • Vraagt wat meer zorg dan een conventionele voorbezinktank
  • Waarschijnlijk alleen toepasbaar voor kleinere systemen (tot 40 v.e. ?)
  • Werkt mogelijk niet goed bij te sterk verdund afvalwater

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Terug