Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bruinkoolfilter

Voor welke deelstromen is een bruinkoolfilter geschikt?

Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt een bruinkoolfilter?

Een bruinkoolfilter werkt min of meer hetzelfde als een helofytenfilter. In het bruinkoolfilter zijn de lagen met grind, zand en schelpen vervangen door bruinkool. Na een voorbezinktank wordt het afvalwater via een buizensysteem in het bruinkoolfilter gepompt, waar het verticaal doorheen stroomt.

Afbeelding - bruinkoolfilter // bruinkoolfilter.jpg (140 K)

Het filter kan worden beplant met ondiep wortelende plantensoorten die goed tegen natte omstandigheden kunnen. Bijvoorbeeld grote kattenstaart, moeraswederik, dotterbloem, gele lis en veenpluis.

Voor het bruinkoolfilter is een voorbezinktank en eventuele vetvang nodig om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen.

Hoe effectief is een bruinkoolfilter?

Er zijn in Nederland nog geen ervaringen met deze techniek. Uit de beschikbare analyseresultaten van de fabrikant kan worden afgeleid dat CZV/BZV goed worden verwijderd. De effectiviteit voor stikstof en fosfaat lijkt minder goed.

Hoe veilig is een bruinkoolfilter?

Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein. Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud in de voorbezinktank.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Bruinkoolfilters zijn niet kwetsbaar en zijn eenvoudig te onderhouden. Verder kunnen er planten op groeien. In dat geval zijn ze goed inpasbaar in het landschap. Jaarlijks onderhoud bestaat uit maaien, eventueel onkruid wieden en inspectie van leidingen.

Voordelen:

  • Maakt gebruik van natuurlijke processen
  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Voorbehandeling (bezinking) noodzakelijk
  • Nog geen praktijkervaring in Nederland
  • Mogelijk onvoldoende zuivering van N en P
  • De winning van bruinkool heeft een grote impact op het milieu en is daarom niet onomstreden

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug