Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Doekenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Grijs water en geel water.

Hoe werkt een doekenfilter?

De waterstroom wordt over een filterdoek geleid. Het water loopt erdoorheen en de grove delen (haren, papier etc) blijven in het doek achter.

Hoe effectief is deze techniek?

Zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof) worden voor een belangrijk deel verwijderd. Het doekenfilter kan worden gebruikt als voorbehandelingsstap.

Welke reststromen komen vrij?

  • Filterdoek met vervuiling
  • Gefilterd afvalwater.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen

Wat is er nodig aan onderhoud?

De doeken moeten regelmatig worden vervangen.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Geen energie nodig
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur
  • Goede verwijdering van organische zwevend materiaal

Nadelen:

  • Vraagt wat meer zorg dan een conventionele voorbezinktank

Meer informatie vindt u op de website van Ecofilter.

Terug