Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Wat is afvalwater?

Onder afvalwater verstaan we in deze Saniwijzer huishoudelijk afvalwater. Dat is al het afvalwater dat niet afkomstig is van een bedrijfsmatig productieproces. Ook kantoren en zorginstellingen produceren dus huishoudelijk afvalwater, ook al zijn het bedrijven.

Huishoudelijk afvalwater bestaat in principe uit een mix van urine, fecaliën, spoelwater, etensresten, bad-, douche- en afwaswater. En vaak ook uit hemelwater of zelfs grondwater (omdat het riool meestal lek is).

Afbeelding - samenstelling afvalwater // 000082_samenstelling_afvalwater.jpg (26 K)

Wat zit er in afvalwater?

Afvalwater bevat naast organische stof en nutriënten (zie tabel) ook energie in de vorm van warmte, en microverontreinigingen in de vorm van zware metalen, medicijnresten en hormoonsysteemverstorende stoffen. Verder bevat afvalwater natuurlijk een grote hoeveelheid (ziekteverwekkende) bacteriën.

Afbeelding - Tabel Wat zit er in afvalwater // tabel_wat_zit_er_in_afvalwater.png (41 K)

Bron: CT3011 - Inleiding watermanagement

Wat is het probleem?

Afvalwater moet, voordat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater, op hygiënische wijze worden verzameld en gezuiverd. Dat kost veel geld en vergt een bepaalde hoeveelheid energie en chemicaliën. Als extra probleem wordt tegenwoordig gezien dat energie en waardevolle grondstoffen tot voor kort werden weggespoeld.

Het zuiveren van afvalwater gaat beter als de afvalwaterstroom meer geconcentreerd is, zo homogeen mogelijk van samenstelling en ook qua hoeveelheid continu is. In het huidige afvalwaterstelsel worden afvalwaterstromen vermengd en verdund. Hierdoor wordt het terugwinnen van grondstoffen en energie en het verwijderen van verontreinigingen lastiger (lees: duurder).

Welke soorten afvalwater (‘stromen’) onderscheiden we?

De afvalwaterstromen die we apart kunnen inzamelen en verwerken zijn:

  • Urine
  • Fecaliën
  • Grijs water
  • Zwart water
  • Hemelwater

Klik op het menu links voor meer informatie over de verschillende afvalwaterstromen.

Terug