Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Fecaliën

Wat zijn fecaliën?

Fecaliën, of feces, zijn de vaste resten van het eten, die niet verteerd konden worden. Het lichaam voert deze afvalstoffen af als fecaliën (ontlasting/poep). Per jaar produceert een mens ongeveer 40 kg fecaliën.

Wat zit er in?

Fecaliën bestaan voor een belangrijk deel uit organische stof. Daarnaast uit fosfaat, zink en koper en een beetje stikstof. Verder zitten er restanten en afbraakproducten van medicijnen in. Fecaliën zijn besmet met een aanzienlijke hoeveelheid ziekteverwekkende bacteriën.

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse hoeveelheden fecaliën (en urine) en de daarin aanwezige massa aan nutriënten en metalen.

Afbeelding - samenstelling fecaliën tabel // 000110_tabel_samenstelling_fecalin.png (25 K)

Bron: Björn Vinneras (2001)

Wat kunnen we er mee?

  • De organische stof in de fecaliën is na behandeling waardevol als bodemstructuurverbeteraar
  • De organische stof kan ook worden omgezet in energie (biogas)
  • Fosfaat en stikstof zijn goede meststoffen

Is het belangrijk energie en grondstoffen uit fecaliën te hergebruiken?

  • Als je de jaarlijkse fecaliënproductie van een mens omzet in biogas, levert dat ongeveer 60 kWh op aan energie; genoeg voor een gemiddeld gezin om de wasmachine 3-4 maanden op te laten draaien
  • De jaarlijkse hoeveelheid fosfaat in de Nederlandse fecaliën is 3.500 ton

Zijn er ook gevaren?

Verspreiding van onbehandelde fecaliën (bijvoorbeeld over het land zoals vroeger wel gebeurde) kan verspreiding van ziekten in de hand werken.

Terug