Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zwart water

Wat is zwart water?

Zwart water is toiletwater bestaand uit voornamelijk spoelwater, urine en fecaliën. Per persoon produceren we per dag 1,5 liter urine en fecaliën, die met gemiddeld 35 liter water worden weggespoeld.

Wat zit er in?

Zwart water bevat veel organische stof, meststoffen, medicijnresten, hormonen en ziekteverwekkende bacteriën uit de urine en fecaliën. Daarnaast bevat zwart water ook toiletpapier (en zaken die eigenlijk niet voor het toilet bestemd zijn, zoals duizenddingendoekjes) en een grote hoeveelheid spoelwater.

In 2018 heeft STOWA onderzoek gedaan naar de zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater. Een samenvatting van wat dit heeft opgeleverd leest u hier. Of lees het volledige rapport 'Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwater'.

Wat kunnen we ermee?

De organische stof kunnen we gebruiken om (via vergisting) energie op te wekken. Die organische stof moet dan wel geconcentreerd zijn, bijvoorbeeld door hem met weinig (of zonder) water in te zamelen of door de organische stof later van de waterfractie te scheiden.

Kunnen we daar wat aan doen?

Jazeker. Met waterbesparend sanitair (bijvoorbeeld vacuümtoiletten) kunnen fecaliën en urine geconcentreerder worden ingezameld.

Zijn er ook gevaren?

Ontlasting (en dus zwart water) is een gevaar voor de volksgezondheid vanwege het grote aantal ziekteverwekkende bacteriën erin. Door verstandig met het zwarte water om te gaan, hoeft de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën geen probleem te zijn voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit dit water.

Terug