Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hemelwater

De Saniwijzer gaat niet over de deelstroom hemelwater en de inzameling, afvoer en verwerking ervan.

Wanneer de deelstromen urine, fecaliën en grijs water afzonderlijk worden verwerkt, zijn er alsnog maatregelen/systemen nodig om de inzameling, afvoer en verwerking van afstromend hemelwater te verzorgen.

Meer informatie over hemelwater kunt u vinden in de publicatielijst aangaande Stedelijk Water van STOWA.

Terug