Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Warmtewinning uit douche- en badwater

Afvalwater bevat energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie). Een deel van deze energie wordt nu in de riolering (via riothermie) of op de waterzuivering (via vergisting van slib) teruggewonnen.

De thermische energie kan ook in de woning eenvoudig met warmtewisselaars worden teruggewonnen. De meeste thermische energie bevindt zich in het grijze water. Het terugwinnen van de warmte uit het douchewater biedt veel perspectief omdat de gewonnen warmte (of het teruggewonnen warme water) direct weer bij het douchen kan worden hergebruikt. Hiervoor zijn inmiddels kant-en-klare douchecabines op de markt die eenvoudig in elke woning kunnen worden geplaatst.

Beschrijving systeem

Tussen de afvoer van de douche en de riolering wordt een warmtewisselaar geplaatst. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt om het leidingwater naar de ketel op te warmen. Er zijn ook systemen waarbij het douchewater (na de first flush) na eenvoudige filtering zelf wordt gerecycleerd.

Zwart en grijs water kunnen verder via de riolering worden afgevoerd.

Woonboot - warmte winning // stad_-_woonboot_-warmte_-_kopie.jpg (94 K)

Effecten/voordelen

De extra kosten van de investering laten zich via de energiebesparing terugverdienen. Het totale energieverbruik van een woning zal dalen.

Ervaringen

Diverse sanitairspecialisten leveren al baden en douchecabines waarin de warmte (of warm water) wordt teruggewonnen en hergebruikt.

Onderzoek naar de effectiviteit van warmtewisselaars wordt door Waternet uitgevoerd in studentenwoningen in het project Uilenstede.

Terug