Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compactsysteem

Op woonboten is vaak slechts beperkt ruimte beschikbaar. Daarom zijn er speciaal voor woonboten compacte afvalwatersystemen ontwikkeld. Deze zuiveren het huishoudelijk afvalwater door biologische afbraak. De systemen kunnen worden ingebouwd, maar ook naast de boot drijvend worden uitgevoerd.

Beschrijving systeem

Compactsystemen bestaan over het algemeen uit actiefslibsystemen met een aërobe en een anaërobe behandeling, en kunnen zowel op hoge als lage spanning draaien. De systemen werken optimaal bij een zo constant mogelijke afvalwaterstroom.

Het afvalwater van de boot wordt via een gemengd riool naar de zuivering geleid. Na zuivering stroomt het gezuiverde water in het omringende oppervlaktewater.

Bij bestaande woonboten is in veel gevallen wel ruimte om een drijvend compactsysteem aan te leggen. Het vinden van beschikbare ruimte voor inbouw in bestaande boten is niet eenvoudig. Het is goedkoper om direct bij de bouw van een nieuwe woonboot een zuivering inpandig (in de betonnen bak waarop de boot is gebouwd) te integreren.

Woonboot - compactsysteem // stad_-_woonboot_-_iba.jpg (91 K)

Beheer

Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het filter vergt jaarlijks beheer.

Overig

Compactsystemen verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, vooral BZV/CZV, stikstof en zwevende stof uit het water. De kwaliteit van het water is na zuivering niet altijd voldoende voor lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Terug