Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Woonboten

Een woonboot is een stilliggende, drijvende woning. Binnenvaartschepen horen hier dus niet bij.

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor nieuwe sanitatie op de woonboot zelf zijn vaak beperkt vanwege de beperkte ruimte. Buiten de boot zijn wel meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een (drijvend) helofytenfilter.

Foto - gewoonboot met bronvermelding // gewoonboot_met_bronvermelding.jpg (69 K)

Terug