Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Clusters van woningen in het buitengebied

Onder clusters van woningen verstaan we een aantal woningen die op minder dan 50 meter van elkaar liggen. Een cluster bestaat uit niet meer dan een stuk of tien woningen. Zijn het er meer, dan spreken we van een kleine kern.

Mogelijkheden

Clusters van woningen hebben het grote voordeel dat zij samen van één voorziening gebruik kunnen maken. Dat leidt niet alleen tot een grotere kostenefficiency, maar de voorzieningen zullen bovendien in veel gevallen stabieler draaien doordat de afvalwaterstroom meer continu en constanter van kwaliteit is.

Er is vaak veel ruimte aanwezig voor de aanleg van bijvoorbeeld natuurlijke filtersystemen. Door de grotere schaal zal het in de meeste gevallen niet mogelijk zijn van oude voorzieningen (septic tanks) gebruik te maken.

Terug