Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Producten uit afvalwater

Uit afvalwater kunnen verschillende producten worden gewonnen. Momenteel worden verschillende onderzoeken en praktijkproeven uitgevoerd. Kansrijk is vooral de winning van cellulose, bioplastics en alginaat. Het winnen en gebruiken van dit soort producten is alleen mogelijk op de grote schaal van een RWZI.

Terug