Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waarom nieuwe sanitatie?

Waarom zou je kiezen voor nieuwe sanitatie? We hebben toch een uitstekend afvalwatersysteem?

We hebben ons afvalwatersysteem in Nederland inderdaad goed op orde. Het behoort tot de beste van Europa. Vrijwel al het afvalwater wordt op de een of andere manier behandeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook klaar zijn voor de toekomst.

Inspelen op veranderingen

Het klimaat verandert. Dat gaat onder andere gepaard met hevige buien. Ons stelsel kan veel aan, maar zal in de toekomst toch op belangrijke onderdelen moeten worden aangepast. Daarbij stellen we ook steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van de waterketen. Energie en grondstoffen willen we zoveel mogelijk terugwinnen.

Verder vergt de Kaderrichtlijn Water een verdere verbetering van de kwaliteit van het watersysteem. Wellicht moeten op termijn medicijnresten en andere microverontreinigingen verdergaand worden verwijderd. En er zijn natuurlijk de autonome ontwikkelingen die nieuwe investeringen vergen: lokale uitbreidingsplannen, demografische krimp en de veroudering van het stelsel.

Voortdurend zal er om wat voor reden dan ook opnieuw in het afvalwatersysteem moeten worden geïnvesteerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Niet alleen de wereld om ons heen verandert. Ook binnen de waterketen vinden ontwikkelingen plaats. Er zijn nieuwe technologieën beschikbaar, er zijn nieuwe inzichten en er is meer kennis. Afvalwater is geen afvalstof meer, maar een grondstof.

Nieuwe technieken en kennis geven ons een breed spectrum aan handelingsperspectieven om die grondstof te benutten en een ongekende keuzevrijheid bij het zoeken naar oplossingen. Conventionele systemen kunnen worden geoptimaliseerd, nieuwe oplossingen komen binnen bereik.

Vijf motieven

Met de conventionele systemen kunnen we in veel gevallen goed op de nieuwe ontwikkelingen inspelen, maar soms zijn de lokale omstandigheden zo dat ook andere oplossingen denkbaar zijn. We geven vijf motieven die daarbij een rol kunnen spelen.

  1. Kostenbesparing
  2. Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  3. Bijdragen aan de circulaire economie
  4. Ontwikkelingen in de maatschappij
  5. Werk met werk maken

Klik op het menu links om meer te lezen over deze vijf motieven.

Terug