Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Indamper

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Geel water (urine) en andere nutriëntrijke waterige stromen

Hoe werkt een indamper?

De basis van indampen is het verwijderen van water door dit van vloeibare vorm naar gasvorm om te zetten.

In een indamper wordt de niet-vluchtige vervuiling in het water geconcentreerd tot een beperkte concentraatfractie, waarbij zuiver water en eventueel aanwezige vluchtige stoffen verdampen en een condensaatstroom vormen.

Voor waterzuivering worden globaal gezien twee types indamper toegepast:

  • Vacuümindamper
  • Indamper met mechanische damp-recompressie

Hoe effectief is deze techniek?

Door indamping kan veel water aan de afvalwaterstroom worden onttrokken. Het overblijvende brijn (of concentraat) bevat na indamping nog zo’n 20 % van al het water en alle nutriënten en niet-verdampbare stoffen. Het verdampte water (het condensaat) is meestal relatief goed van kwaliteit maar kan nog allerlei vluchtige stoffen bevatten die een verdampingspunt hebben lager dan dat van water. Na verdere zuivering kan het worden geloosd of hergebruikt. Het concentraat wordt afgevoerd voor externe verwerking of gebruik.

Welke reststromen komen vrij?

  • Concentraat
  • Condensaat

Hoeveel energie kost deze techniek?

Dit proces vraagt veel energie.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Dagelijks toezicht en onderhoud.

Voordelen:

  • Compacte opstelling mogelijk
  • Bestand tegen wisselende belastingen
  • Goede verwijdering van nutriënten (in het concentraat)

Nadelen:

  • Vraagt veel toezicht
  • Hoog energieverbruik
  • Bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met het mogelijke hoge zoutgehalte waardoor corrosievorming kan ontstaan.

Meer informatie over vindt u op de website van Trevi

Terug