Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verdampingssystemen

Urine en fecaliën bestaan voor een groot deel uit water. Bij het verdampen wordt de waterfractie met eventuele vluchtige stoffen aan de fecaliën of urine onttrokken. Er blijft dan een geconcentreerde of een droge restfractie achter. Deze kan worden benut of afgevoerd. Het onttrokken water (condensaat) bevat nog andere (vluchtige) stoffen die op een andere manier verwijderd moeten worden.

Terug