Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Elektrocoagulatie

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin, geel en grijs water.

Hoe werkt elektrocoagulatie?

Elektrocoagulatie is een technologie waarbij uit ijzer- of aluminiumelektroden metaalionen vrijkomen. Deze reageren met water tot metaalhydroxiden, waaraan zich vervolgens colloïdale en vervuilende deeltjes hechten. Doordat zich tegelijkertijd kleine belletjes waterstofgas vormen, ontstaat er een opwaartse stroming. De gevormde vlokken metaalhydroxide met de daarin opgenomen vervuiling gaan drijven. Het drijvende slib kan eenvoudig worden afgeroomd. Daaronder wordt schoon water afgevoerd. 

Hoe effectief is deze techniek?

Deze techniek is nog in ontwikkeling.

De eerste pilotresultaten laten zien dat P tot 99% wordt verwijderd; CZV en BZV tot 79% en zwevende stof tot 87%. Zie ook de tabel.

Afbeelding - Elektrocoagulatie tabel // elektrocoagulatie_tabel_2.jpg (101 K)

Bron: NoaH Water Solutions, presentatie platformbijeenkomst STOWA/Vlakwa, 28 november 2019

Welke reststromen komen vrij?

Schoon water en slib.

Waar/wanneer kunnen we elektrocoagulatie toepassen?

Elektrocoagulatie levert relatief schoon water en kan worden toegepast waar het water kan worden (her)gebruikt, bijvoorbeeld in tijden van droogte voor het aanvullen van het watersysteem. De techniek kan in stedelijk gebied een alternatief zijn voor de aanleg van een helofytenfilter als de ruimte daarvoor ontbreekt.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Het systeem is technologisch hoogwaardig en vergt professioneel beheer en onderhoud. Omdat er slechts weinig fouling is, is er maar beperkt onderhoud nodig. Af en toe moeten de elektroden worden vervangen.

Voordelen:

  • Compact systeem
  • Goede effluentkwaliteit
  • Modulair op te bouwen
  • Maakt lokaal hergebruik van water mogelijk
  • Korte behandelingstijd
  • Laag energieverbruik ten opzichte van membraanreactoren
  • Geen of weinig bewegende delen; daardoor robuust
  • Er zijn geen chemicaliën nodig

Nadelen:

  •  

Ervaringen:

In het project Flush-and-Go wordt ervaring opgedaan met elektrocoagulatie.

Meer informatie over het principe, de toepassing en de kosten van elektrocoagulatie vindt u op de website van het Vlaamse EMIS.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug