Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Flush-and-Go

Beschrijving

Plaats: Kortrijk en diverse locaties in België en Nederland

Doelstelling: de ontwikkeling van een afvalwaterzuivering voor off-grid toepassingen, mobiliteits- en recreatiesector. Fase 1: optimale scheiding en effluentkwaliteit. Fase 2: hergebruik effluent voor spoelwater.

Schaal: 200 liter/dag (= 400 spoelingen uit vacuumtoilet)

Onderzoeksperiode: september 2023 - september 2024

Onderzochte technieken:

  • Elektrocoagulatie
  • Flotatie
  • Elektro-oxidatie

Toelichting project:

In het project ‘Flush-and-Go’ worden vacuüm- of spoeltoiletten direct gekoppeld aan de waterzuivering. Door elektrochemische reactie worden vaste delen gescheiden van het water. Het slib wordt apart opgevangen en heeft goed perspectief voor bijvoorbeeld vergisting. Het effluent passeert een elektro-oxidatiecel en is daarna volledig gedesinfecteerd.

De sanitatie-unit is ontwikkeld uit de labreactor van NOAH, die voor academisch onderzoek naar elektrochemische zuivering wordt gebruikt.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de Universiteit van Gent, campus Kortrijk. Vanaf september 2023 wordt de pilot-unit ingezet op verschillende locaties in België en Nederland om praktijkervaring op te doen.

Rapportages: 

Op aanvraag. Algemeen gesteld wordt voldaan aan de lozingsnormen voor België, met 98% verwijdering van P. Effluent is volledig gedesinfecteerd. Hoge verwijdering van zware metalen. Verwijdering van pharma is aangetoond, maar verder onderzoek is nodig.

Verdere informatie:

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Zwart water (toiletspoelwater)
  • Bruin water (fecaliĆ«n met spoelwater)

Terug