Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Woonwijken

Onder een woonwijk verstaan we hier een deel van een stedelijk gebied waar voornamelijk woningen staan. Een wijk kan meer of minder verstedelijkt zijn en kan enkele tientallen tot duizenden woningen beslaan.

Mogelijkheden

Woonwijken hebben het grote voordeel dat er voldoende aanbod is aan afvalwater (voldoende grote schaal op een relatief klein oppervlak). Daardoor is het hier goed mogelijk zowel meer natuurlijke systemen als hoogwaardige technologische systemen uit te voeren.

Er zijn in het bijzonder mogelijkheden als het gaat om het combineren van functies. Groenstroken hebben bijvoorbeeld niet langer alleen een recreatieve en klimaatadaptieve waarde, maar kunnen ook dienen als waterzuivering (wilgenfilter) of afzetgebied voor nutriënten (stadslandbouw).

De oplossingen die geschikt zijn voor woonwijken, zijn vaak ook voor een enkele straat toepasbaar. Alleen biogas- en nutriëntenwinning is op de schaal van een straat waarschijnlijk niet haalbaar.

Terug