Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Context

Nieuwe sanitatie is – het woord zegt het al – een vrij nieuwe ontwikkeling. Het is nuttig en interessant om iets meer te weten over de context van deze ontwikkeling.

Via de menuknoppen aan de linkerkant kunt u meer aan de weet komen over de feiten en cijfers met betrekking tot afvalwater en de zuivering ervan; de ontwikkeling van het afvalwatersysteem door de eeuwen heen; het beleid van waterschappen en gemeenten op dit vlak en de rol van de landbouw daarbij.

Terug