Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Afvoer per as

Hoe werkt het?

Afvalwater en urine worden soms lokaal ingezameld terwijl er geen riolering of decentrale verwerking mogelijk is. In dat geval zal dit veelal ‘per as’ worden afgevoerd: een tankwagen brengt het over de openbare weg naar een verwerkingslocatie.

Wat is er voor nodig?

Er is een vrachtwagen met zuiginstallatie nodig om de put leeg te zuigen. Natuurlijk moeten de inzamelpunten goed bereikbaar zijn voor vrachtwagens.

Waar wordt het toegepast?

Bij festivals en andere tijdelijke evenementen. In een enkel geval bij grotere recreatiecomplexen die niet op de riolering zijn aangesloten en geen eigen zuiveringscapaciteit hebben.

Hoe gangbaar is het?

Momenteel wordt het afvalwater in Nederland op verschillende plaatsen zo ingezameld. Voorbeelden: het Lowlands-festivalterrein in Biddinghuizen en enkele campings.

 Voordelen

  • aparte inzameling van geconcentreerd afvalwater mogelijk
  • flexibel qua type vervoer, route en afzetlocatie
  • geen onderhoudskosten

Nadelen

  • inzameling op afspraak
  • transportkosten

Foto - tankwagen afvoer per as // tankwagen_inzameling_per_as.jpg (75 K)

Terug