Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kennisinstituten

CEW = Centre of Expertise Water Technology
Kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Thema’s o.a.: waterbesparing en -hergebruik, water en energie, nutriënten en landbouw, en sensortechnologie.
Website

Eawag Aquatic Research
Zwitsers federaal instituut voor wateronderzoek en -technologie. Belangrijke onderzoeksprojecten en focusgebieden zijn: Innovatieve decentrale oplossingen op het vlak van water en sanitatie, No-mix technologie voor gescheiden urine-inzameling, microverontreinigingen, ozonbehandeling, nutriënten uit afvalwater.
Website
Lees hier meer over het afvalwateronderzoek van Eawag

SLU = Zweedse Landbouwuniversiteit
De afdeling Short Rotation Forestry van de vakgroep Crop Production Ecology doet onderzoek naar afvalwaterfilters beplant met snelgroeiende loofbomen, zoals wilg (link).
De vakgroep Energy and Technology doet onderzoek naar terugwinning en hergebruik van nutriënten uit urine (link).
Website

SuSanA = Sustainable Sanitation Alliance
SuSanA is een informeel netwerk van mensen en organisaties met een gemeenschappelijke visie op het gebied van duurzame sanitatie die willen bijdragen aan het behalen van duurzame ontwikkelingsdoelen, en met name SDG6. Op de website van SuSanA is een uitgebreide bibliotheek van publicaties te raadplegen.
Website
Sanitatiebibliotheek

TU Delft
De faculteit milieubiotechnologie doet onderzoek naar nieuwe sanitatie in het algemeen, actief kool, transport van huishoudelijk afvalwater, vacuümsystemen, voedselrestenvermalers, energie uit de waterketen en verwijdering van medicijnresten uit urine.
Website
Faculteit milieubiotechnologie
Alles wat je altijd al wilde weten over afvalwater – diverse experts geven inzicht in de stand van zaken.

TUHH = Technical University Hamburg-Harburg, Institute of Wastewater Management and Water Protection
Het belangrijkste onderzoeksgebied van dit instituut is de ontwikkeling en optimalisatie van technieken en procedures voor de behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater. Specifieke projecten richten zich o.a. op de ontwikkeling van afvalwaterconcepten voor de winning van hoogwaardige meststoffen en voor waterhergebruik. Een belangrijk onderzoeksproject is ROSAN, dat draait om sanitatiesystemen gericht op terugwinning van grondstoffen.
Website
Lees hier meer over ROSAN

Universiteit Gent
De vakgroep Groene Chemie en Technologie houdt zich bezig met onderzoek naar decentrale waterzuiveringen en terugwinning van grondstoffen. Nieuwe technologieën worden op laboratoriumschaal getest en worden vervolgens opgeschaald om te onderzoeken of ze in de praktijk toepasbaar zijn. Voorbeelden zijn: geavanceerde oxidatieprocessen, gebruik van actief slib in combinatie met andere processen, en diverse fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Universiteit Gent is betrokken bij I-Qua, WAVE en IMPROVED.
Website
Vakgroep Groene Chemie en Technologie
LIWET (Laboratory for Industrial Water and EcoTechnology)

Universiteit Twente
De faculteit Science and Technology (TNW) doet onderzoek naar membraantechnologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Doorgaans zijn membraanprocessen te complex om toe te passen in decentrale systemen. De Cluster Membrane Science and Technology ontwikkelt daarom een speciaal aangepast membraan voor dit soort toepassingen.
Website
Cluster Membrane Science and Technology

Wetsus = European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology
Wetsus doet onderzoek naar o.a. brongescheiden sanitatie en terugwinning van fosfaat uit afvalwater. De organisatie werkt ook aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor energiewinning uit afvalwater.
Website

WUR = Wageningen University & Research
De leerstoelgroep Milieutechnologie van de WUR doet onder andere onderzoek op het vlak van nieuwe sanitatie. Onderzoeksonderwerpen zijn o.a.: medicijnresten in urine, kweek van algen op afvalwater, voedselrestenvermalers, anaërobe behandeling van geconcentreerd afvalwater, hergebruik van afvalwater, en toepassing van urine in de landbouw.
Website
Leerstoelgroep Milieutechnologie

Terug