Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEUGD

Beschrijving

Plaats: Deventer (provincie Overijssel)

Doelstelling: onderzoek naar energiewinning uit geconcentreerde afval(water)stromen

Onderzoeksperiode: project afgerond in 2010

Toelichting onderzoek:

DEUGD staat voor Duurzame Energiewinning Uit Geconcentreerde (afval)stromen in Deventer. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op de RWZI in Deventer meer energie te winnen uit geconcentreerd afvalwater en organisch keukenafval (groente en fruitafval).

Afbeelding - Deugd concept // deugd-concept.jpg (45 K)

Figuur: DEUGD-concept | Bron: TAUW

Het idee was om zwart water (toiletwater) bij huishoudens apart in te zamelen. Dit water bevat veel stoffen die geschikt zijn voor vergisting en dus voor de productie van biogas.

De tweede stap was het toevoegen van keukenafval aan het zwarte water, om de energieproductie verder te verhogen. De opgewekte energie zou kunnen worden gebruikt voor verwarming van een aantal nieuwbouwwijken in de omgeving van de RWZI.

DEUGD is een transitieconcept, want er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur (riool, RWZI en slibgisting).

Dit onderzoek was een deelproject van het Europese project INNERS (INNovative Energy Recovery Strategies in de stedelijke waterkringloop). 

Conclusies:

Het is bij nieuwbouw technisch mogelijk om geconcentreerde afval(water)stromen gescheiden in te zamelen en te behandelen op de RWZI in Deventer. De energiebalans over de waterketen wordt beter en de hoeveelheid duurzame energie die wordt geproduceerd wordt groter.

Financieel is het niet direct haalbaar, maar er zijn mogelijkheden om de financiële haalbaarheid te verbeteren.

Vervolg:

In DEUGD II is bij een van de nieuwbouwlocaties nader onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid. Hierbij heeft ook praktijkonderzoek plaatsgevonden met het toiletwater van het appartementencomplex Casa Vita in Deventer.

Een animatiefilmpje over DEUGD II bekijkt u hier

Gemeente

Deventer

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug