Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

INNERS

Beschrijving

Doelstelling: onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor terugwinning, besparing en hergebruik van energie in de waterketen, met als einddoel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de energieproblematiek en de CO2-reductie.

Onderzoeksperiode: 2010 – 2015

Toelichting

INNERS staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban water cycle. Het project is gericht op het onderbenutte potentieel van stedelijke watersystemen en streeft naar een energieneutrale of zelfs energieproducerende stedelijke waterkringloop. Daarnaast keek INNERS naar manieren om het energiegebruik van waterzuiveringsinstallaties te optimaliseren en de energie te hergebruiken.

Inners // inners.png (205 K)
Bron: rapport INNERS

Binnen het project zijn de energieverbruik en -productiegegevens van 350 installaties in Noordwest Europa onderzocht. Daarnaast hebben er diverse pilotprojecten plaatsgevonden. In Nederland is een demonstratieproject opgezet voor het leveren van warmte aan het Raalter zwembad vanuit de RWZI Raalte, en een studie uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van duurzame energie uit geconcentreerde afval(water)stromen. Lees hiervoor de beschrijving van het project DEUGD.

Conclusies

Uit de onderzoeken en pilotprojecten is gebleken dat warmteterugwinning uit afvalwater in korte tijd haalbaar is, en dat dit al snel tot energiebesparing en CO2-reductie leidt.

Bij bovengenoemd pilotproject in Raalte leverde dit bijvoorbeeld een gasbesparing van 33% op, evenals een CO2-reductie van 137 ton en een bezuiniging van € 25.000 per jaar.

Vervolg

Innovatieve projecten kunnen voortbouwen op de resultaten van INNERS. Het eindrapport (zie vak in linkerkolom) geeft daarvoor diverse ‘Tips en tricks’

Aanbevelingen

  • Een haalbaarheidsonderzoek is essentieel voorafgaand aan een nieuw project.
  • Het snel zichtbaar maken van resultaten helpt om vertrouwen te winnen voor innovatieve projecten.
  • Houd er rekening mee dat het tijd kan kosten om vergunning te krijgen voor een project.

Waterschap
  • Ws. Drents Overijsselse Delta
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug