Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Blue City Algemeen

Beschrijving

Plaats: Rotterdam

Doelstelling: verkenning van decentrale kringloopsluiting op gebouwniveau

Onderzoeksperiode: 2021 - 2024

Toelichting project:
BlueCity, gevestigd in het voormalige Tropicana in Rotterdam, biedt ruimte aan start-ups die werken aan vernieuwende concepten voor een circulaire stad. In 2019 is BlueCity gestart met de verbouw van de evenementenlocatie. Daarbij wordt op verschillende manieren gezocht naar het maximaal toepassen van circulaire principes.

In BlueCity komt een onderzoeksproject met een proefinstallatie, bedoeld om te onderzoeken of en hoe een decentrale en circulaire (afval)waterbehandeling op gebouwniveau werkt. En ook welke impact deze heeft op de waterketen van een stad als Rotterdam en haar gebruikers. Hierbij gaat het om het beantwoorden van zowel technische als maatschappelijke vragen.

In het pand wordt nu een pilotinstallatie gerealiseerd. Deze werkt met het Semilla-systeem. Het doel daarvan is zoveel mogelijk grondstoffen (water, compost, urinemeststof) terug te winnen. Het water wordt zoveel mogelijk lokaal hergebruikt.

 • Grijs water wordt samen met regenwater via een aantal zuiveringsstappen gereinigd waarna het als spoelwater kan worden hergebruikt.
 • Zwart en geel afvalwater worden apart ingezameld. De waardevolle meststoffen worden als compost en als vloeibare meststof teruggewonnen.

Zie voor meer uitleg over de zuiveringsprocessen ook de deelprojecten:

Stand van zaken:
Het project is in 2023/2024 gerealiseerd. De monitoring van de verschillende deelstromen is gepland medio 2024. Wie meer wil weten over het Closed Loop Concept vindt de sheets hier.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
 • Ws. Hollandse Delta
 • HH. van Delfland
 • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Horeca
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)
 • Bruin water (fecaliĆ«n met spoelwater)

Terug