Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Antwerpen Nieuw-Zuid

Beschrijving

Plaats: Antwerpen

Doelstelling: decentrale afvalwaterzuivering en sluiten waterkringloop door hergebruik als water met drinkwaterkwaliteit

Onderzoeksperiode: 2017 - 2021

Onderzochte technieken:

  • keramische roterende membranen
  • pasteurisatie
  • omgekeerde osmose
  • ozon, UV, actief kool

Beoogde resultaten: opwerking van afvalwater tot drinkbaar water

Toelichting project:

Dit Water-Link project maakt deel uit van het Interreg 2 Seas project NEREUS ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Tijdens de projectlooptijd zullen twee demonstraties met de NEREUS-technologie plaatsvinden.

De eerste demonstratie vindt plaats op pop-uplocatie PLEIN PUBLIEK, waarbij grijs afvalwater (van keuken en handwas) gecombineerd met hemelwater wordt gezuiverd tot water van drinkwaterkwaliteit. Het drinkwater zal worden aangeboden aan bezoekers en maximaal lokaal worden hergebruikt. Ergens in 2020 wordt de installatie verhuisd naar een pasgebouwde supermarkt, waar hetzelfde principe wordt herhaald.

In 2019 is een tweede pilotinstallatie geplaatst in een woning. Ook daar zal het grijze afvalwater in combinatie met hemelwater worden gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Het is de bedoeling dat de bewoners het drinkwater zelf gaan consumeren. In december 2019 was men nog bezig het water te testen. De installatie wordt dagelijks gemonitord en de kwaliteit wordt gegarandeerd door zowel online als laboratoriummetingen. Doel van dit project is onderzoeken hoe een dergelijke installatie werkt voor een enkel huishouden en hoe het gezin reageert op het ter plekke gezuiverde water.

Andere NEREUS-projecten vinden plaats in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk, Nederland (Rotterdam en Delft) en Gent.

Voor meer informatie over het overkoepelende NEREUS-project op de Saniwijzer klik hier.

Gemeente

Stad Antwerpen

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug